Katalog informacij javnega značaja
 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Sveta Ana
Naslov: Sveta Ana 14
Pošta: 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 70
Faks: 02 729 58 78
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Odgovorna uradna oseba: Boris Mlakar, ravnatelj šole
Datum objave kataloga: 01.02.2013
Datum zadnje spremembe: 01.11.2017
Katalog je dostopen na spletu: http://www.sveta-ana.org
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok na področju občine Sveta Ana.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram šole

Organigram vrtca

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

Podružnična šola Lokavec
Naziv in naslov: OŠ Sveta Ana – podružnica Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 66
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: ravnatelj Boris Mlakar
Vrtec Sveta Ana
Naziv in naslov: Vrtec Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 62

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

ravnatelj Boris Mlakar

Vrtec Lokavec
Naziv in naslov: Vrtec Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 67

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

ravnatelj Boris Mlakar

 
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Boris Mlakar
Delovno mesto in naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Poštni naslov: Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Službena telefonska številka: 02 729 58 72
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                            (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje                                      (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja             (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda    https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/22045

Splošni akti zavoda

http://www.sveta-ana.org/informacije/datoteke/category/2-ldn.html

http://www.sveta-ana.org/informacije/datoteke/category/3-publikacije.html

http://www.sveta-ana.org/informacije/datoteke/category/8-ostali-dokumenti.html

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja                             

(povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

http://www.sveta-ana.org/informacije/datoteke.html

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke http://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
           
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

-   opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja;

-   opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo;

-   opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z uredbo;

-   opis delnega dostopa.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
®                http://www.sveta-ana.org/informacije/datoteke.html

                                                                                                                             

Zadnja posodobitev Sreda, 29 November 2017 11:34
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Zakonodaja od nas zahteva, da vas vprašamo za dovoljenje. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

EU Cookie Directive Module Information